Medisch sabbatical

Van medische mallemolen naar medisch sabbatical

Wikipedia:
Een sabbatical of sabbat(s)jaar is een periode (minimaal een aantal maanden) waarin mensen vrij nemen (of betaald vrij krijgen) en hun gewone beroepsbezigheden onderbreken.

Dat is wat het wordt komende periode, een medisch sabbatical, althans zo noem ik het zelf. Het begon met een bezoek aan de huisarts op vermoeden van een keelontsteking. Dat resulteerde in een doorverwijzing naar de KNO-arts. Op vrijdag 30 juni 2017 startte daar voor ons een medische mallemolen.

Zonder hier al te ver in details te willen treden over onderzoeken en dergelijke wisten we op 21 juli 2017 definitief dat het gaat om een tumor aan de achterzijde van mijn tong. In medische termen een HPV gerelateerd plaveiselcelcarcinoom. HPV gerelateerd wil zeggen dat het een aandoening is die ontstaan is door het HPV-virus. Het virus heb ik waarschijnlijk tijdens mijn jeugd opgelopen en openbaart zich nu bij mij op deze manier. Daarnaast is het van belang te melden dat HPV gerelateerde aandoeningen over het algemeen goed behandelbaar zijn met een heel grote kans op volledige genezing!

Op maandag 7 augustus 2017 zijn de behandelingen van start gegaan. Het wordt een pittig traject van zes weken met dagelijks bestralingen en daarnaast tweemaal een chemotherapie van een paar dagen. Aansluitend een flinke periode voor het herstel. Maar we gaan er voor, zeker gezien de goede kansen op een mooie finish!

Een medisch sabbatical dus.

Uiteraard allereerst en volledig gericht op de behandelingen zelf en van daaruit de nodige tijd om te herstellen. Toch voel ik aankomen dat deze periode me ook kansen gaat bieden om te herbezinnen op het mooie werk wat ik afgelopen jaren heb mogen doen en hoe dat, na dit sabbatical, aangevuld met nieuwe ideeën vernieuwend op te pakken.

Hoe lang deze tijdelijke werkonderbreking voor mij gaat duren is moeilijk te zeggen. Wetende dat ik heel veel voldoening en energie uit mijn werk haal zal het zeker zo zijn dat ik na verloop van tijd weer lekker aan de slag kan en ga. Dat zal in eerste instantie gaan om korte momenten, via dagdelen zoeken naar wanneer het weer volledig kan en zal zijn. We gaan het stap voor stap zien.

Mijn bereikbaarheid is de komende periode minder dan gewoonlijk. Telefonisch kan het lastiger zijn, laat in elk geval een bericht achter. Alle mail wordt gelezen, zakelijke mails zal ik indien nodig door een collega laten beantwoorden. Privé berichten laten soms wat langer op een antwoord wachten, graag begrip daarvoor.

Als laatste: Excuus voor de onpersoonlijke manier van delen van deze informatie en daarnaast het moment. Ik realiseer me dat het een lastig moment is om dit te delen, de vakantie is nog volop gaande. Toch leek dit me, gezien de start van de behandelingen, het juiste tijdstip..

Met groet!

Frank van den Oetelaar