Medisch sabbatical

Update 20 oktober 2017

Het is al weer even geleden dat ik via onderstaand bericht liet weten in een medische mallemolen terecht gekomen te zijn en een medisch sabbatical te nemen. Tijd voor een update.

Op donderdag 19 oktober 2017 zijn we op controle bij de stralingsarts geweest. Hij constateerde dat er geen verschil meer te zien is tussen de linker en rechter tongamandel. Dat betekent dus dat er op dit moment uitwendig niets meer terug te zien is van de tumor op mijn linker tongamandel. Goed nieuws dus!!!! Komende drie tot vijf jaar blijf ik onder controle.

Vandaag is het vijf weken geleden dat de laatste bestraling plaatsvond. Vanaf drie weken geleden gaat het heel langzaam weer bergopwaarts. Op hoofdlijnen vertaalt zich dat naar drie aspecten.

Allereerst heb ik geen pijn meer. Sinds afgelopen week gebruik ik daarom ook geen medicatie meer daarvoor.
Daarnaast lukt het steeds beter weer zelf te eten. Dit komt vooral omdat de smaak langzaamaan terug begint te komen. Ga er vanuit het zelf eten komende weken nog verder op te bouwen en de sondevoeding verder af te bouwen.
Als laatste de vermoeidheid. Heel fijn dat deze langzaamaan steeds minder wordt. Het gaat niet snel, maar er is duidelijk vooruitgang merkbaar. De wandelingen worden al weer wat langer.

Vooralsnog ga ik er vanuit einde van het jaar voldoende hersteld te zijn om in 2018 weer een nieuwe en frisse start te kunnen maken. (Dat laat overigens onverlet dat ik tussentijds ook al met kleinere klussen aan de slag ben en blijf.)

Origineel bericht 13 augustus 2017

Van medische mallemolen naar medisch sabbatical

Wikipedia:
Een sabbatical of sabbat(s)jaar is een periode (minimaal een aantal maanden) waarin mensen vrij nemen (of betaald vrij krijgen) en hun gewone beroepsbezigheden onderbreken.

Dat is wat het wordt komende periode, een medisch sabbatical, althans zo noem ik het zelf. Het begon met een bezoek aan de huisarts op vermoeden van een keelontsteking. Dat resulteerde in een doorverwijzing naar de KNO-arts. Op vrijdag 30 juni 2017 startte daar voor ons een medische mallemolen.

Zonder hier al te ver in details te willen treden over onderzoeken en dergelijke wisten we op 21 juli 2017 definitief dat het gaat om een tumor aan de achterzijde van mijn tong. In medische termen een HPV gerelateerd plaveiselcelcarcinoom. HPV gerelateerd wil zeggen dat het een aandoening is die ontstaan is door het HPV-virus. Het virus heb ik waarschijnlijk tijdens mijn jeugd opgelopen en openbaart zich nu bij mij op deze manier. Daarnaast is het van belang te melden dat HPV gerelateerde aandoeningen over het algemeen goed behandelbaar zijn met een heel grote kans op volledige genezing!

Op maandag 7 augustus 2017 zijn de behandelingen van start gegaan. Het wordt een pittig traject van zes weken met dagelijks bestralingen en daarnaast tweemaal een chemotherapie van een paar dagen. Aansluitend een flinke periode voor het herstel. Maar we gaan er voor, zeker gezien de goede kansen op een mooie finish!

Een medisch sabbatical dus.

Uiteraard allereerst en volledig gericht op de behandelingen zelf en van daaruit de nodige tijd om te herstellen. Toch voel ik aankomen dat deze periode me ook kansen gaat bieden om te herbezinnen op het mooie werk wat ik afgelopen jaren heb mogen doen en hoe dat, na dit sabbatical, aangevuld met nieuwe ideeën vernieuwend op te pakken.

Hoe lang deze tijdelijke werkonderbreking voor mij gaat duren is moeilijk te zeggen. Wetende dat ik heel veel voldoening en energie uit mijn werk haal zal het zeker zo zijn dat ik na verloop van tijd weer lekker aan de slag kan en ga. Dat zal in eerste instantie gaan om korte momenten, via dagdelen zoeken naar wanneer het weer volledig kan en zal zijn. We gaan het stap voor stap zien.

Mijn bereikbaarheid is de komende periode minder dan gewoonlijk. Telefonisch kan het lastiger zijn, laat in elk geval een bericht achter. Alle mail wordt gelezen, zakelijke mails zal ik indien nodig door een collega laten beantwoorden. Privé berichten laten soms wat langer op een antwoord wachten, graag begrip daarvoor.

Als laatste: Excuus voor de onpersoonlijke manier van delen van deze informatie en daarnaast het moment. Ik realiseer me dat het een lastig moment is om dit te delen, de vakantie is nog volop gaande. Toch leek dit me, gezien de start van de behandelingen, het juiste tijdstip..

Met groet!

Frank van den Oetelaar